รัฐบาลพอใจ BCG โมเดล ดังไกลถึงที่ประชุม UNCTAD เจนีวา ส่งเสริมนักธุรกิจและนักวิจัยผู้หญิง

วันที่ 5 เม.ย.66 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ ผู้แทนรัฐบาลไทย โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สกสว. ได้เข้าร่วมการประชุม Commission on Science and Technology for Development (CSTD) ครั้งที่ 26 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2566 

โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการ สกสว. และ Dr. Shamika N. Sirimanne ผู้อำนวยการ Technology and Logistics Division UNCTAD ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อจัด workshop ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ BCG Economic Model ให้กับนักธุรกิจและนักวิจัยหญิง จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 15 ประเทศทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ ผ่านโครงการ STI Capacity Building Programs on Female Researchers and Entrepreneurs to promote Bio-Circular-Green Economic (BCG) MODEL 

ทั้งนี้ UNCTAD และ สกสว. จะเชิญผู้สมัครที่มีศักยภาพจากประเทศสมาชิก the Commission on Science and Technology for Development (CSTD) ในเอเชียและแอฟริกา ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความก้าวหน้าได้รับการยอมรับด้านการพัฒนา โมเดล BCG Economy มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ไทยมีแนวคิดในการนำ Model BCG มาพัฒนาผ่านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ความรู้ความสามารถของผู้หญิง แสดงถึงความเท่าเทียมในประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นโอกาสเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ BCG Economic Model รวมทั้ง เพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้อีกมาก” นางสาวรัชดา กล่าว