วันที่ 15 มี.ค.2566 เวลา 11.00 น. ที่พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงถึงนโยบายปฏิรูปการเมือง ชุดที่3เรื่องการปฏิรูปกองทัพว่า พรรคเสรีรวมไทยมีนโยบายปฏิรูปกองทัพ รีดไขมันส่วนที่ไม่จำเป็นของกองทัพออกไป ทั้งการจัดซื้ออาวุธที่ไม่สามารถตรวจสอบได้  การลดจำนวนนายพล การย้ายกองทัพออกจากกทม. การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยขอเสนอนโยบายปฎิรูปกองทัพ 4ข้อคือ 1.การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา113 ที่ระบุผู้ใดใช้กำลังล้มล้างรัฐธรรมนูญ ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นความผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความว่า โดยมิให้คดีมีอายุความและไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ เพื่อป้องกันคณะรัฐประหารนิรโทษกรรม ล้างความผิดให้ตัวเอง 2.เงินในและนอกงบประมาณของกองทัพต้องถูกตรวจสอบได้ อาทิ งบซื้ออาวุธที่มักตีตราเป็นเอกสารลับ เวลานำเรื่องเข้าสภาฯก็ให้อ่านรายละเอียดแล้วเก็บคืนทันที บางรายการไม่ใช่งบซื้ออาวุธ เป็นงบก่อสร้างอาคาร งบซื้ออุปกรณ์ทำสวนก็ถูกตีตราเป็นเอกสารลับ

นายสมชัยกล่าวว่า 3.การลดขนาดกองทัพให้เล็กลง รีดไขมันนำสอ่งที่ไม่จำเป็นออกไป โดยเฉพาะนายทหารยศนายพลมีหลายร้อยคน แต่ไม่มีงานทำ จะลดจำนวนนายพลลง รวมถึงยกเลิกเกณฑ์ทหาร ให้ใช้ความสมัครใจแทน ให้มีระยะเวลาประจำการแค่1 ปี จากเดิม2ปี กองทัพจะเล็กลง แต่นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะการรบขณะนี้ไม่ใช้กำลังพล แต่ใช้โดรนโจมตี 4.ย้ายกองทัพออกจากกทม. ให้กองทัพบกไปอยู่จ.ลพบุรี กองทัพเรือไปอยู่สัตหีบ จ.ชลบุรี กองทัพอากาศไปอยู่ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อนำพื้นที่กองทัพในกทม.ไปทำสวนสาธารณะ แหล่งการเรียนรู้ หรือสร้างที่พักให้คนมีรายได้น้อยแทน