สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าร่วมการพิจารณากับคณะสมาชิกผู้แทนมณฑลเจียงซู ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ซึ่ง และได้อธิบายถึง “การพัฒนาคุณภาพสูง” เป็นภารกิจหลักในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้านโดยละเอียด ในช่วงเวลาบ่ายของวันที่ 5 มีนาคม

ทั้งนี้ สี จิ้นผิง ยังได้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์โดยรวมของการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 5 ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ พื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ข้อกำหนดที่ต้องการ  เป้าหมายสูงสุดรวมถึงการยืนหยัดและเสริมสร้างความเป็นผู้นำของพรรครอบด้าน และการปกครองพรรคคที่แน่วแน่อย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมการที่สำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพสูงของมณฑลเจียงซูและมณฑลอื่นๆทั่วประเทศ 

รายงานการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เผยว่า การพัฒนาคุณภาพสูงเป็นภารกิจแรกที่สำคัญในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน สี จิ้นผิงได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสูงในการประชุมสองสภาแรกของปี หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 สิ้นสุดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดที่เป็นระบบและมีแบบแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสี จิ้นผิง ในประเด็นสำคัญหลายประการต่อการผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูงและการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน

สี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติสำหรับการผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูง นั่นก็คือการเร่งให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีระดับสูง

สี จิ้นผิงชี้ว่า การเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่เป็นพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่เข้มแข็ง และยังเน้นย้ำอีกว่า การส่งเสริมเกษตรกรรมสมัยใหม่เป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายสูงสุดของการผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูงคืออะไร? สี จิ้นผิงให้คำตอบได้ว่า “ความสุขและสุขภาพแข็งแรงของประชาชน” ในการประชุมคณะสมาชิกผู้แทนมณฑลเจียงซู สี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ เช่น การปกครองระดับฐานและการคุ้มครองการดำรงชีวิตของประชาชน การยืนหยัดและพัฒนาสมัยใหม่จากประสบการณ์โดยไม่ให้ละเลยต่อ "สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ออกไปจากหมู่บ้าน รวมทั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ให้ออกจากเมือง เข้ามาสร้างความขัดแย้ง”  เข้าใจปัญหาเร่งด่วนและความวิตกกังวลของประชาชนให้มากขึ้น และจัดการกับงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะใหม่อย่างรอบครอบและจริงจัง สี จิ้นผิงยังกล่าวอีกว่า “ความกังวลของประชาชนอยู่ในใจของผมแน่นอน ความหวังของประชาชนผมต้องทำมันให้สำเร็จ” แสดงถึงความห่วงใยที่ สี จิ้นผิง มีความห่วงใยและใจได้ผูกติดไว้กับประชาชนอย่างเสมอมา

ท้ายนี้ สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูง จำเป็นต้องยืนหยัดและเสริมสร้างความเป็นผู้นำของพรรครอบด้าน และการปกครองพรรคคที่แน่วแน่อย่างรอบด้าน 

ในการประชุมสองสภาของปีนี้ สี จิ้นผิง ได้แถลงและอธิบาย “การพัฒนาคุณภาพสูง” ของจีนในเชิงลึกในการพิจารณากับคณะสมาชิกผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพสูงของมณฑลเจียงซูเท่านั้น แต่ยังเตรียมดำเนินการเช่นนี้ในมณฑลอื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งมีความสำคัญในการชี้นำและการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีนอย่างแน่วแน่ มั่งคงและไปได้ไกลบนเส้นทางใหม่