ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เผยผลตรวจสุนัขไล่กัดชาวบ้านกว่า 10 ราย ไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า แต่ก็จะเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นในพื้นที่ ขณะที่ผ่านมา ปศุสัตว์-ทม.บุรีรัมย์-ด่านกักสัตว์ จับมือ แก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า-สุนัข-สัตว์จรจัด

วันนี้(8 ม.ค.66) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 พบสุนัขพันธุ์ไทย สีน้ำตาล เพศเมีย ไม่ทราบอายุ ไม่ทราบประวัติ ไล่กัดชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บริเวณซอยกันเอง และพื้นที่โดยรอบ เบื้องต้นมีชาวบ้านถูกกัดจำนวน 13 ราย ซึ่งชาวบ้านที่ถูกกัดทุกรายเดินทางไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อทำแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว

  หลังจากนั้นสุนัขตัวดังกล่าวถูกทำให้ตายในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยกู้ภัย ได้ดำเนินการนำซากสุนัขตัวดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เพื่อรอส่งตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

  ทั้งนี้ สุนัขที่ไล่กัดชาวบ้านน่าจะเป็นสุนัขจรจัดอยู่ในชุมชน ที่มีคนมาให้ข้าวประจำ ขณะที่จากข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในกลุ่มสุนัขแมวมีเจ้าของทางเทศบาลฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างคลอบคลุม ก็จะมีกลุ่มสุนัขจรจัดที่จับไม่ได้ ก็เลยไม่ได้รับวัคซีน เลยพบสัตว์สงสัยแสดงอาการพิษสุนัขบ้าได้  ขณะเดียวกันก็มีสุนัขโดนกัดไป 1 ตัว เป็นพันธุ์พิทบู มีเจ้าของ และได้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยแล้ว

โดยล่าสุดจากการส่งหัวสุนัขไม่มีเจ้าของที่ไล่กัดชาวบ้าน ไปตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่ศูนย์วิจับและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ปรากฏว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า แต่อย่างใด ถึงแม้จะไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า แต่ทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นในพื้นที่

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดหรือสัตว์จรจัด ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

  ทั้งนี้ ได้มีเจตจำนงร่วมมือกันพัฒนาแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และปัญหาสุนัขจรจัด หรือสัตว์จรจัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดหรือสัตว์จรจัด ด้วยการควบคุมประชากร การดูแลส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขจรจัดหรือสัตว์จรจัด ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานตามข้อตกลงและความร่วมมือในหลักการนี้

  โดยด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์จัดสถานที่และเจ้าหน้าที่ดูแล สำหรับรองรับการดำเนินการเป็นศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัดหรือสัตว์จรจัด จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวนไม่เกิน 230 ตัว ส่วนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดหาอาหารสำหรับใช้เลี้ยงสุนัขจรจัด หรือสัตว์จรจัดให้เพียงพอและต่อเนื่องโดยนำส่งให้ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ พร้อมกันนี้การร่วมมือด้านอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว และสัตว์จรจัดเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตามแนวทางมาตรฐาน