วันที่ 1 ม.ค.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมวกลาโหม โพสต์ Facebook ระบุว่า สวัสดีปีใหม่...พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนครับ

ปี 2565 ที่ผ่านมา ผมมีความยินดีที่จะขอประกาศให้เป็น “ปีแห่งชัยชนะ” ของชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งชาติ ไม่เพียงฟันฝ่า “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ทั้งโควิดและความขัดแย้งทางการเมือง-ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่เราสามารถพลิกโฉมประเทศไทย สู่ความเป็น "ประเทศที่มีบทบาทหลักในเวทีโลก" อีกด้วย เช่น (1) การเป็นศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) (2) การเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบการแปลงนโยบาย BCG ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และอุตสาหกรรม MICE อีกทั้ง (4) การเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สำคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เป็นต้น

สำหรับปี 2566 ที่มาถึง ผมขอให้เป็น "ปีแห่งความรักและความสามัคคี” ของคนในชาติ โดยร่วมกันทำภารกิจเพื่อชาติ คือ “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” ปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดโควิด พร้อมเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว-นักลงทุนจากทั่วโลก และ "พัฒนาตนเอง" อยู่เสมอ พร้อมร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป โดยรัฐบาลจะมุ่งมั่นสร้างชาติด้วย “กลยุทธ์ 3 แกน” อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม-โทรคมนาคม-5G  การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์การผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และยกระดับการเงินการธนาคารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งล้วนจะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้คนไทยทุกระดับ ทุกหย่อมหญ้า ได้สร้างเนื้อ สร้างตัว สร้างชีวิต ในอนาคตระยะยาวอีกหลายสิบปีครับ

ในโอกาสที่เรากำลังก้าวสู่ศักราชใหม่ ที่เต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายนี้ ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย เดินทางกลับจากภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และเต็มเปี่ยมด้วยพลังชีวิตที่สดชื่น แจ่มใส พร้อมช่วยกันสร้างชาติ พัฒนาบ้านเมือง สู่ยุคใหม่ของประเทศไทย ที่จะเป็นประเทศชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้าด้วยครับ