นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเสื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 


    วันนี้ (29 ธ.ค.65) ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมืองบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายสมเกียรติ พลรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กรรมการชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มสตรีตำบลในเมืองบุรีรัมย์ 


     ร่วมกันมอบเสื้อ จำนวน 300 ตัว และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


     นางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ ทางชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์  ก็มีความรักและความห่วงใยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้นำเสื้อ จำนวน 300 ตัว มามอบให้ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ก็อยากจะส่งความสุข และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข และโชคดีปีใหม่ 2566 


    พร้อมทั้งขอขอบคุณเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่ได้จัดกิจกรรม และให้ทางชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่วมแบ่งปันความรัก ความสุขให้กับทุกคนครั้งนี้