เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น ได้มีการจัดการประชุมสุดยอดจีน-สหรัฐอาหรับ และการประชุมสุดยอดจีน-คณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย

การประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินทางการทูตระดับสูงและมีขอบเขตขนาดใหญ่ที่สุดของจีนต่อโลกอาหรับ นับตั้งแต่การสถาปนาของจีนสมัยใหม่  เป็นการพบปะกันของผู้นำจีนและสหรัฐอาหรับ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการวางแผนการพัฒนา และร่วมวาดพิมพ์เขียนของความร่วมมือในอนาคต ร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงามด้วยการเป็นหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ผู้นำจาก 21 ประเทศของสหรัฐอาหรับ รวมถึง นาย อาเหม็ด อาบัล กีต เลขาธิการใหญ่สันนิบาตอาหรับ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ณ ห้องประชุมของศูนย์การประชุมนานาชาติ King Abdulaziz Center for World Culture ที่ตั้งอยู่ในเมืองริยาด

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งใหม่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภายในการประชุมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญที่เน้นย้ำถึงการสร้างโชคชะตาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้มีความเน้นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยึดมั่นความเป็นอิสระและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รักษาสันติภาพในภูมิภาคและสร้างความปลอดภัยร่วมกันให้เกิดขึ้นจริง และต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรม เพิ่มพูนความเข้าใจและความเชื่อใจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเสนอ "การดำเนินการร่วมกันที่สำคัญ 8 ประการ" สำหรับความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีน-สหรัฐอาหรับ โดยครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนา ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข นวัตกรรมสีเขียว ความมั่นคงทางด้านพลังงาน การแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรม การพัฒนาเยาวชน และความมั่นคงด้านความปลอดภัย

การประชุมสุดยอดคณะมนตรีความร่วมมือจีน-อ่าวอาหรับ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนที่การประชุมสุดยอดจีน-สหรัฐอาหรับจะเริ่มขึ้น โดยการประชุมมีมัติสร้างและเพิ่มพูนความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในคำปราศรัยสำคัญของประธานาธบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำว่าจีนได้ชื่นชมความสามัคคีและการพัฒนาตนเองของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับเป็นอย่างยิ่ง ได้ส่งเสริมให้กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับกลายเป็นองค์กรที่มีพลวัตมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง การยื่นอยู่บนทางแยกของประวัติศาสตร์ ทำให้เราจำเป็นต้องสืบสานประเพณีทางมิตรภาพระหว่างจีนและกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ โดยใช้โอกาสของการเป็นหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อบ่ายของวันที่ 9 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น การประชุมสุดยอดคณะมนตรีความร่วมมือจีน-อ่าวอาหรับ ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ King Abdulaziz Center for World Culture เมืองริยาด ประธานธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “รับมาและสืบทอด จับมือก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ ร่วมสร้างอนาคตความร่วมมือจีน-อ่าวอาหรับที่สวยงาม” (ภาพจาก ซินหัว)

ประธานาธบดีสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าภายใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า จีนพร้อมที่จะใช้ความพยายามผลักดันความร่วมมือที่สำคัญกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ อาทิ การสร้างความร่วมมือด้านพลังงานรูปแบบใหม่ ผลักดันความก้าวหน้าใหม่ความร่วมมือด้านการลงทุนทางการเงิน ขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ บรรลุความก้าวหน้าครั้งใหม่ในความร่วมมือด้านการบินและอวกาศ และสร้างจุดเด่นใหม่ในความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม

ผู้นำของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายและการประชุมสุดยอดจีน-อ่าวอาหรับที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อ่าวอาหรับ