ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัด "งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง  จังหวัดสกลนครประจำปี 2565 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หรือสระพังทอง) ระหว่างวันที่ 5-8  พฤศจิกายน 

 


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น.ที่สวนสมเด็จย่า  หรือสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสระพังทอง นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการแถลงข่าวจัด "งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง  " จังหวัดสกลนครประจำปี 2565 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสระพังทอง โดยมี ผบก.ภ.จว.สกลนคร อบจ.สกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ จังหวัดสกลนครได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวม 12 พระองค์ เพื่ออัญเชิญลงลอยร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร สร้างความปิติยินดีเป็นล้นพ้น ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า ประวัติประเพณีลอยพระประที่ปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระประทีปของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี พ.ศ.2522 จังหวัดสกลนครได้ขอพระราชทานพระประทีปเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมจังหวัดสกลนครขอพระราชทานพระประที่ปจาก 4 พระองค์ โดยจะขอรับพระราชทานจากพระองค์ ที่ทรงเสด็จมาแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (พระราชอิสริยยศ ณ ขณะนั้น) จากนั้นเป็นต้นมา จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระประทีปเพื่อลงลอยเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครมาโดยตลอด ซึ่งจังหวัดสกลนครถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประที่ปครบทุกพระองค์ ซึ่งในปี 2565 นี้ ก็เช่นเดียวกัน จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทาน พระประทีป ครบทั้ง 12 พระองค์

นายโกมุท ทีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร กล่าวว่า ในปีนี้ การจัดงานในระหว่างระหว่างวันที่ 5 -8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครสกลนคร ได้ตกแต่งประดับไฟบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่สวยงาม สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาชมงาน ภายในอุโมงค์ไฟ อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ดังต่อไปนี้ วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565  มีการจัดกิจกรรมอาหารดี ดนตรีในสวน


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - กิจกรรมอาหารดี ดนตรีในสวน – กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ - กิจกรรมประกวดเต้น Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 - พิธีอัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน – กิจกรรมมหรสพเฉลิมฉลองงานพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง และจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงลอยพระประทีปพระราชทาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาชมและร่วมลงลอยกับชาวสกลนคร