"ครม." เคาะ ร่างกฎกระทรวงคลัง ไฟเขียวผลิตสุราพื้นบ้าน ไม่กระทบรายได้รัฐ ปาดหน้า 'ก้าวไกล' เกทับ ทำมาก่อน 6 เดือน

วันที่ 1 พ.ย.65 เมื่อเวลา 13.00 น.  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการพิจารณาเกี่ยวกับสุราในที่ประชุม ครม. ว่า มี โดย ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2 เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากฎหมายนี้ตึงเกินไป ทำอะไรก็ไม่ได้ จึงคิดกันว่าจะทำให้หย่อนลง คือ การออกกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งมีพรรคก้าวไกล เสนอเข้าสภา โดยรัฐบาลรับมาพิจารณา และสภาฯรับหลักการไป แต่เมื่อมาดูพบว่ากฎหมายของปี พ.ศ.2560 ตึง แต่กฎหมายของฝ่ายค้านหย่อน การหย่อนในที่นี้คือจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และกระทบกับภาษีรายได้ของประเทศ จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะพบกันครึ่งทาง ทางคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงมีข้อแนะนำว่า ไม่ต้องเดือดร้อนออกเป็นพ.ร.บ. แต่ออกเป็นกฎกระทรวงได้ โดยกฎกระทรวงนี้ จะหย่อนลง อะไรที่เคยบังคับก็หย่อน เกือบจะเท่ากับพรรคก้าวไกล

นายวิษณุ กล่าวว่า ทางกรมสรรพสามิตจึงยกร่างเสนอเข้ามา ซึ่งครม. พิจารณาแล้วให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูต่อ โดยทางคณะกรรมการกฤษฎีกาดูแล้วยังเห็นว่าไม่รัดกุม จึงปรับใหม่เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 โดยทิ้งฉบับที่ 1 และวันนี้ทางครม. จึงอนุมัติ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบ ตัดหน้าอะไรสภา แต่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์ เพื่อผ่อนปรนให้สามารถผลิตสุรา โดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้มีเพื่อการค้า ให้สามารถทำได้ โดยเฉพาะสุราพื้นบ้าน เพราะทาง ครม. เห็นว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 นี้ ไม่ได้ทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลง และทำให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุรา สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตให้วุ่นวายและเป็นภาระแก่ประชาชน โดยร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 จะมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อถามว่า เมื่อมีกฎกระทรวงฉบับนี้แล้ว ถ้าร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าของพรรค ก.ก. ไม่ผ่านสภาก็ไม่เป็นไรใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่จำเป็น เพราะในกฎกระทรวงมีสิ่งที่ดีเกือบเท่าเทียมกัน แต่รายละเอียดจะหย่อนลงจาก กฎหมายปีพ.ศ. 2560 เยอะมากกว่าครึ่ง

เมื่อถามว่า ถือเป็นการแก้เกมกันหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้แก้เกม เพราะร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 นี้ทำมา 6 เดือนแล้ว ก่อนที่พรรคก้าวไกล จะเสนอกฎหมาย เพียงแต่กฎกระทรวงที่กรมสรรพสามิตเสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกาดูแล้วเห็นว่า ในเมื่อแก้แล้วยังไม่ดีก็จะแก้ใหม่

เมื่อถามถึงการออกกฎกระทรวงในช่วงที่สภากำลังพิจารณา พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้ามองอะไรเป็นการเมือง ก็ชิงไหวชิงพริบได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็น ก็ต้องปล่อยไป