ชาวนาบุรีรัมย์แสนสาหัส น้ำท่วมจมนานนับเดือนต้นข้าวเน่าเสียหายหนัก วอนรัฐช่วยเหลือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เพาะปลูกฤดูกาลผลิตหน้า ล่าสุดจังหวัดฯประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว 23 อำเภอ พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 3 แสนไร่
               

 วันนี้ ( 2​2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจะคลี่คลายลง​ แต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรในหลายพื้นที่ถึงแม้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้ว แต่น้ำที่ท่วมจนมิดต้นข้าวและขังเป็นเวลานานเกือบเดือน ทำให้ต้นข้าวเน่าเสียหายบางส่วนเมล็ดลีบไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ชาวนาจึงได้วิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐนอกจากช่วยเหลือเงินชดเชยนาข้าวที่เสียหายแล้ว อยากให้จัดหาเมล็ดพันธุ์มาแจกจ่ายด้วย เพื่อจะได้มีเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกในฤดูกาลผลิตหน้า

                 

ชาวนาบ้านโนนกลาง ต.แคนดง อ.แคนดง ราย​หนึ่ง​ บอกว่า มี​พื้นที่​นาในหมู่บ้านถูกน้ำเอ่อท่วมนาข้าวเป็นวงกว้างและท่วมขังมานานเกือบ 1 เดือนแล้ว เฉพาะของตนเองทำนาทั้งหมด 9 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ 6 ไร่ ซึ่งได้ไปแจ้งชื่อผู้ประสบภัยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอรับการชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนแล้ว แต่อยากให้ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเพราะปีหน้าคงไม่มีเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูก

              

  ขณะที่ มี​รายงาน​ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศพื้นที่รับความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอุทกภัย แล้วทั้ง 23 อำเภอ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 34,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3 แสนไร่ โดยเกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะรับเงินเยียวยา หลังจากนั้นเกษตรอำเภอ จะประกาศแจ้งให้เกษตรกรไปยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ หรือปศุสัตว์อำเภอ ตามประเภทของเกษตรกร จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบความเสียหาย ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
                

ส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะได้ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ประเภทนาข้าวจะช่วยเหลือไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช และ ต้นพันธุ์ไว้สนับสนุนเกษตรกรด้วย