เพจสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โพสต์ชี้แจง กรณีจากภาพข่าวที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ "โจรใจร้ายบุกฉกเงินแม่เฒ่า 96 ปี เผยเป็นเบี้ยยังชีพเก็บสะสมไว้ซื้อโลง ทำเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ยามสิ้นลม" สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ จึงขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ "จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการเข้าใจผิด เนื่องจากคุณยายมีอายุมากทำให้ลืมที่เก็บเงิน ซึ่งตอนนี้คุณยายได้เจอเงินที่หายไปแล้ว ไม่ได้มีคนร้ายบุกขึ้นมาลักทรัพย์แต่อย่างใด