นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์(Metaverse) จับมือและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ พอล วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH และ ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การจัดการเกี่ยวกับภาษี ไอที การเงิน และ กฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มุ่งเน้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและสาธารณสุข ในขั้นต้น และพร้อมผลักดัน ประชารัฐแลนด์ สู่ Platform ระดับโลก

ทั้งนี้ ในเฟสแรกของประชารัฐแลนด์ เปิดให้ชาวไทยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินดิจิทัลของ ประชารัฐแลนด์ ฟรี โดยตั้งเป้าในการแจก 40 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ โดยสร้างแนวคิดการเข้าถึงการศึกษา และสาธารณสุขรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียม โดยเน้นการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดให้สินค้า40ล้านคน ทางการเกษตร และสินค้าในประเทศไทยสู่ตลาดโลก พร้อมพันธมิตรระดับโลก โดยประชารัฐแลนด์จะเปิดรับทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา ประชารัฐแลนด์ (Metaverse) ให้เป็นศูนย์กลางด้านบริการทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนคนไทย และคาดหวังว่าการพัฒนานี้จะทำให้คนไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลชั้นนำของโลกต่อไป โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 5.7 ล้านคน 

ซึ่ง A Plus Fintech จะร่วมพัฒนากับโครงการประชารัฐแลนด์ตามกรอบดังนี้ 

1. พัฒนาพื้นที่ (Land) และสิ่งอำนวยความสะดวก(Infrastructure) ใน ประชารัฐแลนด์ (Metaverse)

2. พัฒนาเทคโนโลยี WEB3.0 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

3. ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นสาธารณประโยชน์เป็นหลัก 
 

 

โดยประชารัฐแลนด์ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ ภาคสังคม ตลอดจนบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.ประชารัฐแลนด์.com เพื่อรับโฉนดที่ดินดิจิตอล ฟรี