บุรีรัมย์ วัดกลาง พระอารามลวง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ สืบสานประเพณี “กวนข้าวทิพย์” เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ มีส่วนผสมรวม 108 ชนิด เคี่ยวเป็นเวลา 1 วันเต็ม

   วันนี้ (10 ต.ค.65) วัดกลาง พระอารามหลวง บุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ จัดงานสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดกลาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.ในเมืองบุรีรัมย์ ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน พุทธศาสนิกชน และประชาชนมาร่วมงาน       

    ทั้งนี้ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในวันออกพรรษา เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ       

     

  โดยได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยพุทธศาสนิกชนชาย หญิงต่างนุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้กวนข้าวทิพย์ รวม 10 กระทะ ซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวตอก นมสด น้ำตาลปี๊บมงคล เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆ รวม 108 ชนิด ใช้วิธีการกวน หรือเคี่ยวด้วยไฟ เป็นเวลา 1 วันเต็ม เมื่อเคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น จะได้นำไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา และแบ่งปันให้ประชาชนนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากเชื่อกันว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษเท่านั้น และส่วนประกอบล้วนมาจากสิ่งของที่เป็นมงคล 

  อีกทั้ง ยังชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกวนข้าวทิพย์จะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์ เผาผลาญกิเลส และความไม่ดีทั้งหลายให้หมด เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นอานิสงส์ก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง

     

  นอกจากนี้ ในช่วงเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เริ่มกฐินกาลในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.) ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ยังจะได้ร่วมกันตักบาตรเทโวแก่พระสงฆ์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานด้วย