รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุข้อความว่า...

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 33%

ใครที่หวังจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนทางสูบเพื่อความปลอดภัย ควรไตร่ตรองให้ดี

ด้วยความรู้การแพทย์จนถึงปัจจุบัน ปลอดโรคปลอดภัยคือการไม่สูบบุหรี่

ไม่ว่าจะบุหรี่แบบดั้งเดิม หรือบุหรี่ไฟฟ้า ล้วนทำให้เสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากขึ้น

ล่าสุด Sharma A และทีมวิจัย เพิ่มทบทวนผลวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์อภิมาน เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคหัวใจระดับสากล International Journal of Cardiology เมื่อ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

สรุปสาระสำคัญคือ คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า 33%

แม้จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงบางวัน ก็เสี่ยงสูงกว่าคนไม่สูบถึง 31%

และหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน จะเสี่ยงสูงกว่าคนไม่สูบถึง 54%

ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม

เพียงแค่เปรียบเทียบด้วย common sense ก็น่าจะทราบได้ว่า การสูดไอระเหยจากการเผาไหม้ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม เข้าไปในร่างกาย ย่อมก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และทำลายอวัยวะภายในได้ และยิ่งหากสูดมาก สูดนาน สูดต่อเนื่อง ผลเสียต่อร่างกายย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในยุคที่สภาพแวดล้อมในสังคมมีสิ่งเสพติดรายรอบตัว ทั้งบุหรี่ เหล้า กัญชาหลากหลายรูปแบบ ประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงคุณครู ผู้ปกครอง และลูกหลานควรรู้เท่าทัน และช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่กันและกัน และเตือนให้หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดเหล่านั้น

ระดับนโยบายก็เช่นกัน ขอให้ไตร่ตรอง ทบทวนให้รอบคอบ หลีกเลี่ยงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้สิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสุดท้ายแล้วจะเกิดปัญหาขว้างงูไม่พ้นคอ ได้ไม่คุ้มเสีย และส่งผลกระทบระยะยาวต่อทุกคนในสังคม

ด้วยรักและปรารถนาดี

อ้างอิง

Sharma A et al. E-cigarettes and myocardial infarction: A systematic review and Meta-analysis. Int J Cardiol. 7 September 2022.