ประชารัฐแลนด์ Metaverse แสงสว่างเพื่อความเท่าเทียม โดยคนไทยเพื่อคนไทย เร่งแจกโฉนดดิจิทัลฟรีให้ทุกคน พร้อมเปิดโปรเจคแรก ขาย ฝากข้าว ตันละสองหมื่นบาท

ประชารัฐแลนด์ (Metaverse) คือการนำเทคโนโลยีผูกกับระบบโครงสร้างประเทศให้ไปข้างหน้าโดยใช้ประชาชนเป็นแกนหลักและรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน เราเล็งเห็นว่าหากโลกหมุนไวแต่รัฐเชื่องช้า ประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมีมากพอที่จะขับเคลื่อนและเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ

เราเชื่อว่าเทคโนโลยี WEB 3.0 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้คำตอบในการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความเหลื่อมล้ำ ภาวะเศรษฐกิจ การเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันของคนในชาติ การขาดการประสานหลอมหลวมของ ประชาชน รัฐบาล เอกชน ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่า เทคโนโลยีโลกเสมือนหรือจักรวาลนฤมิต ที่จะเปลี่ยนให้ความฝันของคนในชาติที่จะลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน การกระจายอำนาจ กระจายเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและการศึกษาหรือการจัดการการทำงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยยึดโยงกับประชาชน โปร่งใส

ซึ่งประชารัฐแลนด์จะเป็นคำตอบของทุกอย่างและเป็นทางออกประเทศในภาวะนี้ โครงการประชารัฐแลนด์ไม่ระดมทุนและไม่ออกเหรียญแต่จะพัฒนาเพื่อใช้ ดิจิทัลบาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย เราตั้งเป้าในการแจกโฉนดฟรีให้คนไทยทุกคนภายในสิ้นปีนี้ 40 ล้านคน โดยโครงการแรกที่จะทำคือโครงการขายฝากข้าวตันละ 20,000 บาท และตั้งเป้าเพื่อให้เกิดการเรียนฟรี และฝึกอาชีพฟรี การทำให้ประชารัฐแลนด์เป็นศูนย์กลางคาร์บอนเครดิต การทำธุรกรรมรัฐที่ปลดล็อคการกระจายอำนาจ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบน ประชารัฐแลนด์ ฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.pracharatland.com