ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อประธานาธิบดีรอดริโก ดูแตร์เต หลังเข้ามาบริหารประเทศได้ 90 วัน ปรากฏว่าประชาชนให้เขาสอบผ่านในระดับดีมาก โดยมีเพียงร้อยละ 11 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คนเท่านั้น ที่บอกว่าไม่พอใจ ขณะที่ร้อยละ 64 บอกว่าพอใจ ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการยอมรับในช่วงเริ่มต้นมากกว่าทั้งอดีตประธานาธบิดีเบนิกโญ อาควิโน อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา และอดีตประธานาธิบดีกลอเรีย อาร์โรโย แต่ยังเป็นรองอดีตประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ที่ได้ร้อยละ 66 ในปี 1992

กองทุนประกันวินาศภัย