คนกรุงแห่ชอปสินค้าชุมชนดันยอดขาย OTOP ศิลปาชีพ 3 วันยอดทะลุ 153.7 ล้าน  “พช.”คาด 9 วันยอดขายทะลุเป้าเกิน 500 ล้านแน่นอน   ตะลึงประติมากรรม “ยักษ์”ความสูง 6 เมตร  ที่จำลองจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแลนด์มาร์คที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก โดยวันนี้ได้มีพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565 ขึ้นอย่างเป็นทางการ  มีการขนทัพสินค้าชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่ายกว่า  2,000บูทและผ้าไทยกว่า 30,000 หมื่นผืนมาจำหน่ายในราคาย่อยเยาว์  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 -3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้-20 สค.

วันที่ 15 ส.ค.65 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”  ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน”อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 2,000 บูท  ร้านอาหารเจ้าดังๆจากเหนือจรดใต้กว่า 164 ร้านและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน   

สำหรับงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวไปขยายผลในการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมอาชีพของพระองค์ท่านเช่นกัน  นอกจากนี้ งานครั้งนี้ ยังได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศศักดาและเชิดชูคุณค่าของผ้าไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดด้านช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

สำหรับผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงาน อาทิ  ผ้าไหมแพรวาลายดาหลาสลับ ของนายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา  ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  มีขนาดความกว้างของผ้า กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ราคา 185,000 บาท จุดเด่น ผลงานที่ออกแบบได้มีความอ่อนช้อย  พริ้วไหว “โค้งมน  ซึ่งแตกต่างจากลายของผ้าไทยในทุกภูมิภาคโดยการผลิตได้แรงบันดาลใจเมื่อครั้งมีโอกาสเฝ้ารับ เสด็จสมเด็จพระราชินี ถวายรายงานเกี่ยวกับผ้าที่ออกแบบลายขึ้นใหม่ แล้วพระองค์ท่านได้มีรับสั่งว่าเป็นลายที่งดงาม แปลกตา ไม่เคยเห็นลายผ้าไทยที่เป็นลายอย่างนี้มาก่อนขอให้พัฒนาต่อยอดขึ้นอีก 

นอกจากนั้นในโซนศิลปิน OTOP ชมผ้าทอมือพื้นเมืองลายโบราณ ผ้าปะลางิงของภาคใต้ ผ้ายกอยุธยาในตู้โชว์ 4 ลาย ได้แก่ ลายเฟื่องอุบะประทับทรวง (สีเหลือง), ลายดารารัตน์ (สีเหลือง), ลายกุยเชิง (สีน้ำตาล) และลายช่อกนกกุสุมา (สีแดง) ชมการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่ โดยกลุ่มทอผ้ายกอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   การสาธิตการรีดผ้าแบบโบราณ “ซัก รีด ร่ำ” โดยใช้หอยเบี้ยแก้รีดผ้า ทำให้ผ้าขึ้นเงา ผ้าเรียบ เป็นองค์ความรู้เรื่องการดูแลรักษาผ้าแบบโบราณของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  รวมทั้งชิมอาหารดัง  จากเหนือจรดใต้กว่า 164 ร้าน โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซนตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ  การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และหน่วยงานภาคีต่างๆ   การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท อาทิ  OTOP : KBO / OTOP Brand name/ OTOP Premium / OTOP Trader / OTOP ชวนชิม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยภายในงานยังได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบเป็นระยะตลอดการจัดงาน โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี