ผู้ว่าฯยโสธร-นายกเหล่ากาชาดนำเดินแบบผ้าไทยรวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

​​​​​​​
   
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12  สิงหาคม  2565  “โครงการรวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565”   โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร   นายสุวัฒน์  เข็มเพชร นายชัยวัฒน์  แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   นางวิชชุฎา เข็มเพชร นางระพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร ภาคเอกชนและสตรีจังหวัดยโสธรร่วมงานในครั้งนี้
  
ทั้งนี้จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร  และการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565  “โครงการรวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ” ในระหว่างที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวด Young Designer Contest ผ้าไทยสไตล์คนเมืองยศเฉลิมพระเกียรติฯ   การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มอาชีพสตรี และการเสวนาเรื่อง “ พลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  การมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ผู้ชนะการประกวด Young Designer Contest จำนวน 3 รางวัล  การมอบเกียรติบัตรแก่ แม่ดีศรียโสธร จำนวน 80  ราย การมอบเกียรติบัตรแก่ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 80 ราย  และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  และสินค้ากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระหว่างวันที่ 10-12  สิงหาคม  2565 รวม 3 วัน ณ ตลาดนั่งเล่น ข้างโรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
   ภายในงานการจัดนิทรรศการ สืบสาน สร้างสรรค์ ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  และลายผ้าประจำอำเภอ และผ้าลายยศสุนทร หรือ ลายลูกหวาย ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดยโสธร
      นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร    ได้นำหัวหน้าส่วนราการ นายอำเภอ คหบดี กลุ่มผู้นำสตรี ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  Miss Grand มุกดาหาร และ ธิดาบั้งไฟโก้  ร่วมเดินแบบด้วยผ้าไทยอย่างสวยงาม เป็นการร่วมสืบสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าไทย และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป