วันที่ 6 ส.ค.65  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า โดยหลักการเมื่อสำนักงานกกต. ได้รับเรื่องแล้วจะมีการประมวลความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกกต. ว่ากรณีนั้นมีเหตุสิ้นสุดลงของความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ หากที่ประชุมเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวจะจัดทำคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทราบจากข่าวว่าทางส.ส. จะมีการเข้าชื่อร่วมกันเพื่อยื่นคำร้องประเด็นนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน

ขณะที่พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ตามกระบวนการเมื่อมีผู้มายื่นคำร้อง ทางสำนักงานฯ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบคำร้อง ลำดับแรกต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ หากมีอำนาจให้สามารถรับเรื่องไว้ได้ ขั้นตอนต่อมาต้องดูเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าเปิดช่องให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ส่งไปได้ ต้องมาดูที่เนื้อหาสาระว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ทุกเรื่องที่ผู้ตรวจฯจะต้องพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องดูข้อกฎหมายเป็นพิเศษและหาข้อมูลด้วยความรอบคอบ เมื่อตรวจสอบว่ามีอำนาจจะพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคม