"นพดล" ชี้ "คานถล่มทับคน -ไฟไหม้ผับ- อุบัติเหตุทางถนน " เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง เตือนรัฐบาลเอาจริงปัญหาอุบัติเหตุทุกชนิด ถ้า "เพื่อไทย" เป็นรัฐบาลจะปกป้องชีวิตคนไทยทุกมิติ

วันที่ 6 ส.ค.65 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการสื่อสารการเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีคานทางกลับรถถล่มทับคนใช้รถและกรณีไฟไหม้ผับทำคนเสียชีวิตจำนวนมากว่า สองตัวอย่างไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นยอดภูเขานำ้แข็ง และอาจไม่ใช่กรณีสุดท้าย พอเรื่องทำนองนี้เกิดที ภาครัฐก็เต้นกันที ตนไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ หรือแก้แบบปะผุ แต่ต้องแก้อย่างเป็นระบบครบวงจร เรื่องนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของอาคาร การก่อสร้าง และการใช้ถนน ที่อุบัติเหตุทางถนนในทุกปีทำคนไทยเสียชีวิตนับหมื่นและทำลายเศรษฐกิจ ปัญหาติดลำดับต้นๆของโลกซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลต้องเร่งแก้  ทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เคร่งครัด เร่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทยให้ได้ แต่น่าเศร้าที่เรามักจะเห็นการแก้ปัญหาแบบเกิดเรื่องที ตื่นที แบบไฟไหม้ฟาง ถามว่าการย้ายข้าราชการมันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไหม

"ขอเรียกร้องผู้นำในรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนตร์ที่ไทยติดลำดับโลกให้ได้ ส่วนมาตรการจะทำอย่างไรก่อนหลังเชื่อว่ารัฐบาลมีสติปัญญาพอที่จะคิดได้ แค่มีเจตจำนงทางการเมืองที่แข็งกล้า และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ถ้าเพื่อไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลจะเอาจริงเรื่องความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ในมตินี้ได้อย่างแน่นอน"