เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 33 ราย ติดเชื้อสะสม 5,726 ราย กำลังรักษา 541 ราย กลับบ้านแล้ว 5,178 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย