วันที่ 6 ส.ค.2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้จำนวน 2,381 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,381 ราย มาจากต่างประเทศ 0 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,379,925 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย ทำให้ยอดหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,382,054 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,250 ราย และเสียชีวิต 35 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน จำนวน 31,561 ราย 

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย