วันทึ่ 5 ส.ค.65  ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.  ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีเสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยภายในงานมีการเปิดโรงทาน แจกข้าวสารกว่า 5000 ถุง ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

สำหรับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ร่วมงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางด้านพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมถึงสร้างความเป็นมงคลแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย