เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคุณกับ “คุณแม่” เดือนสิงหาคมปีนี้ ด้วยกิจกรรมพิเศษ “ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า” จัดโดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเรียนรู้วิธีประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า โดยวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้คุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยผ้าขาวม้า” ผ่านทาง QR Code หรือhttps://forms.gle/vqLnDRsxLodC8JFg7 โดยมีค่าเข้าร่วมกิจกรรม 300 บาทต่อท่าน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังจัดแสดง “นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้เท่านั้น และนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (02) 225 9430 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.