ร่วมเรียนรู้วิถีผ้าไทย อดีตสู่ปัจจุบัน ใน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

วธ.นำผ้าโบราณ ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ผ้าไทยร่วมสมัย มาโชว์รวมไว้ในที่เดียวในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับครม.เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดงานดังกล่าวขึ้น ถือเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้ศึกษา เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด นิทรรศการ 4 สุดยอดดีไซเนอร์ 4 ภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่ผลิตจากผ้า การแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์การแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย การสาธิตทอผ้า ผ้าโบราณ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย การบริการตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจร การเจรจาทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปี และยังมีการแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์: มโนราห์บัลเลต์ การแสดงโขน เป็นต้น

ทั้งนี้รัฐบาลโดยวธ. ได้สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ผ้าไหมไทยในมิติใหม่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อให้ผ้าไทยแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ในวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มาร่วมเรียนรู้วิถีผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแบบครบวงจรในงานดังกล่าวได้ และเป็นการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย CPOT เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล