วันที่ 4 ส.ค.65 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว สมชาย แสวงการ ระบุว่า...

มีคนสงสัยถามว่า พรบเลือกตั้งสสจะจบที่สูตร 500 หรือ100 ?

ตามเกมส์การเมืองในสภาขณะนี้

น่าจะเห็นเค้าลางคำตอบชัดเจนว่า

หาร100 หลังวันที่15สคนี้ เพราะสภาล่มต่อเนื่องด้วยเหตุที่ฝ่ายอยากได้หาร100

สบช่องทางเดินใหม่ตามคาดแล้ว

กล่าว คือรัฐธรรมนูญมาตรา132(1)…………ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา 131

ซึ่งหมายความว่า รัฐสภาทำหน้าที่พิจารณาไม่เสร็จในวันที่15สค นี้ ต้องถือว่า สภายอมเห็นชอบตามร่างที่เสนอเข้าสู่สภาในวาระที่1 ตามมาตรา131 ซึ่งมี4ร่างคือร่าง ครม ร่างพรรคพปชร ร่างพรรคเพื่อไทย และพรรคร่างก้าวไกล ซึ่งทุกร่างใช้สูตรหาร100 ส่วนจะนำร่างใดส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้านั้น คงไม่ใช่หน้าที่ที่จะให้ความเห็นของแล้ว ครับ เพราะในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาพรปเลือกตั้งสคราวนี้ ถือว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว แม้จะไม่สมบูรณ์ เพราะขบวนการล่มสภา ซึ่งก็พูดไม่ออกครับ สงสารท่านแระธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย อาจารย์ทางกฎหมายที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ต้องอดทนอดกลั้นนั่รอขอคะแนนสมาชิกทีละคนทีละมาตรา นานครั้งละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง

#เจอเกมส์การเมืองล่มสภาแบบนี้เสียดายเงินภาษี