ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi  ให้การต้อนรับคณะจากหอการค้ามณฑลริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกว่า 100 คน นำโดยนายคารีม อัลอันซี่ (Mr. Krayem Alenezi) หัวหน้าคณะนักธุรกิจในการมาเยือนพื้นที่อีอีซี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

โดยคณะหอการค้ามณฑลริยาด จากซาอุฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายใน โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ.ระยอง หรือ SNC ซึ่งเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ภายในพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ จังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยการจัดแสดงผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง เช่น ทุเรียนหมอนทอง สับปะรด 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ทองระยอง พันธุ์ภูชวา พันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ MD2 ลองกอง มังคุด ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป ใน Theme Thailand’s Fruit Paradise ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะฯ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ การที่คณะฯ เดินทางมายังจังหวัดระยองเป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดระยองจะได้สร้างโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ผ่านเพื่อดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางซาอุ ฯ สนใจ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม อาหารและแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่จะขับเคลื่อนบริบทเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เป็นต้น.