ททท.แม่ฮ่องสอน กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืน โดยนำชุมชนต่อยอดสู่โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว สายกรีน  ถือเป็นการท่องเที่ยวที่เรียนรู้และเข้าใจวิถีชุมชนอย่างแท้จริง เป็นส่วนหนึ่งทำให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เดิมก่อนการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เส้นทางเดินป่าชุมชนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ด้วยภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนถูกแช่แข็งไปอย่างยาวนานทำให้การท่องเที่ยวชุมชนในหลายๆ พื้นที่มีความพร้อมในการปรับตัวและรองรับต่อสถานการณ์ต่างกัน

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และกลุ่มดอยสเตอร์ จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการนำเที่ยวชุมชน (CBT TRAVEL AGENT)  ชื่อดัง โดยมี 1. นายปณต ประครองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนแม่ฮ่องสอน THAI LOCALISTA  2. นางจิราวรรณ ฉัตรเฉลิมวุฒิ SENIOR PRODUCT AND CONTRACTING MANAGER ASIA บริษัท G ADVENTURE 3.นางสาวนารีรัตน์  มีสุขโข ผู้แทนจากบริษัท SIAMRISE TRAVEL และ 4.นางสาวจุฑามาศ สุขเกษม ผู้แทนจากบริษัท คลุกฝุ่นทัวร์ เดินทางสำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนประเภทเดินป่า (TREKKING) และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า เพื่ออัพเดทสถานการณ์และสินค้าการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโรน่า (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลลดระดับการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเดินหน้าขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ทำน้อยได้มาก” ตามหลัก “BCG MODEL” ของรัฐบาล ด้วยการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวชุมชนที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน

ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่เพื่ออัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย ถ้ำลอด หนึ่งใน UNSEEN THAILAND   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย (ดอยจิกจ้อง) จุดชมวิวความสูง 1,933 MSL สูงสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กิจกรรมโฮมสเตย์ บ้านจ่าโบ่ (ลาหู่ดำ) กิจกรรมเดินป่าชุมชน (TREKKING) ชุมชนบ้านผามอน (ลาหู่แดง) ระยะทาง 7 กิโลเมตร และกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านผามอน (ลาหู่แดง) อาทิ กิจกรรมโฮมสเตย์ การตีมีด วิถีชีวิตการสร้างบ้านเรือน การปักผ้าของชาวลาหู่ การทำอาหารถิ่น ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

รวมทั้งกิจกรรมเดินป่าชุมชน (TREKKING) ชุมชนบ้านเมืองแพม (ปากะญอ) ระยะทาง 7 กิโลเมตร  และกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม (ปากะญอ) อาทิ กิจกรรมแค้มป์พาร์ค กิจกรรมย้อมสีทอผ้าปากะญอ กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น กิจกรรมไม้แกะสลัก และการทำอาหารถิ่น ซึ่งการสำรวจดังกล่าว จะต่อยอดสู่โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวสายกรีน  ถือเป็นการท่องเที่ยวที่เรียนรู้และเข้าใจวิถีชุมชนอย่างแท้จริง เป็นส่วนหนึ่งทำให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน