มาดูสนามเลือกตั้ง การเลือกประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต้องบอกว่าสนามนี้ เอาจริงเอาจังมาก มี กกต.โรงเรียน ทุกอย่างจัดเหมือนสนามเลือกตั้งระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย 
     

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันนี้ ทางผู้สมัครและทีมงานได้ลงหาเสียงแนะนำตัวเองและนโยบายของพรรค ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้รู้จักทั้งบนเวทีปราศรัย โปสเตอร์ และทางโซเชียลภายในโรงเรียน ก่อนที่จะอาสามาทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคน ก่อนหน้านี้แล้วและในวันนี้ ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
   

 ที่เป็นไฮไลท์ ของการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยคุณไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์  รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ ได้มีแนวนโยบายให้ใช้นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบออนไลน์ด้วย ipad ซึ่งน่าจะเป็นโรงเรียนนำร่องแรก ๆ ที่คิดค้นระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้  
 

  คุณครู รัตติกาล โมรารักษ์ ผู้รับผิดชอบและดูแลการเลือกตั้งสภานักเรียน ได้กล่าวว่า การเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ ได้มีการวางแผนให้นักเรียนได้เลือกสมาชิกและตั้งพรรคสภานักเรียนขึ้นมายื่นเสนอคุณครู เพื่อตรวจเช็คคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามเกณฑ์ของการเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อตรวจเช็คคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเสนอนโยบายต่อคุณครู เพื่อคัดกรองนโยบายที่สามารถทำได้ ในปีการศึกษานี้ จากนั้นจะให้ทำการหาเสียงด้วยสื่อหาเสียงมีทั้งโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และเวทีปราศรัยเพื่อแนะนำตัวสมาชิกและนโยบายของพรรค ผ่านสื่อของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งประชาธิปไตย อย่างแท้จริง


     คุณครู วรรณภา ปัตตะราช ครูผู้ดูแลการจัดกิจกรรมกล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไอแพต มาใช้ในการเลือกตั้งตามแนวนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน โดยให้ครูที่มีความรู้ความสามารถเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบเซิฟเวอร์หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนขึ้นมา ในการประมวลผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ จะสามารถทราบคะแนนผลการเลือกตั้งได้ในทันที ไม่เสียเวลาในการนับคะแนนเหมือนและสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเด็กๆ ได้ว่า มาใช้สิทธิ์หรือไม่ จำนวนเท่าไร ซึ่งจะสามารถทราบข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ในทันที  ซึ่งสะดวกและใช้เวลาน้อยมาก เช่น นักเรียนชั้น ป.3 จำนวนกว่า 200 คน จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ถึง 20 นาที สิ่งสำคัญที่จะยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือบัตรประจำตัวของนักเรียนนั่นเอง
     โดยเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นมานี้จะไม่สามารทำการทุจริตได้ เพราะเป็นเครื่องมือที่เซ็ทไว้หมดแล้ว เมื่อนักเรียนกดยืนยันใช้สิทธิ์แล้ว จะเดินเข้าคูหาเพื่อกดยืนยันสิทธิ์ เมื่อกดยืนยันใช้สิทธิ์แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก ส่วนนักเรียนที่จะเข้าใช้สิทธิ์คนต่อไป จะต้องรอให้คนที่อยู่ในคูหาใช้สิทธิ์เสร็จก่อน จึงจะสามารถเข้าคูหาใช้สิทธิ์ต่อไปได้ จึงเป็นการตัดปัญหาเรื่องการทุจริตไปได้เลย เทคโนโลยีนี้น่าจะสามารถนำไปใช้สำหรับการเลือกตั้งในระดับประเทศได้ หากเขียนโปรแกรมหรือเซ็ทระบบให้ดีก็จะเหมือนกับทางโรงเรียน ที่ได้จัดทำระบบเลือกตั้งนี้ขึ้นมา 


     คุณครู รัตติกาล ยังได้กล่าวต่ออีกว่า เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กๆ ในการใช้สิทธิ์ของตัวเองมาเลือกตั้งสภานักเรียน ที่ตัวเองชื่นชอบและมีนโยบายตามที่ตัวเองต้องการ และได้ฝึกกระบวนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่เขาจะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งจริงในอนาคต และที่สำคัญได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองอีกด้วย
     

สำหรับโครงการนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเสนอแนะจากผู้บริหาร ว่าการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีนี้ ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ โดยทางผู้บริหารได้นำไอแพต มาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
   

นาย สิรภพ พ่วงสกุลสุข ม.6/1 อายุ 17 ปี และทำหน้าที่เป็น กกต.ของการเลือกตั้งกล่าวว่า ได้ผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียนมาหลายปีแล้ว ปีนี้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการใช้ระบบอีเล็คทรอนิคมาแทนการใช้กาลงบนกระดาษ ทำให้มีความแม่นยำและทันสมัย อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวของนักเรียน เพื่อในการเลือกผู้แทนหรือนายกระดับประเทศของเขา ในอนาคตอีกด้วย
   

 นางสาวนฤมล แก้วสงค์ ม.6/2 อายุ 17 ปี และทำหน้าที่เป็น กกต.ของการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวว่าเป็นข้อดีที่น่าจะสามารถป้องกันการทุจจริตได้ การเลือกตั้งที่ผ่านมา จะใช้การกาเบอร์ลงบนกระดาษเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้แทน จึงทำให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เป็นการวางรากฐานของการเลือกตั้งในการหาคนดีมีความสามารถมาพัฒนาโรงเรียน และที่สำคัญเป็นการวางรากฐานให้น้อง ๆ ได้เข้าใจในการใช้สิทธิ์และเข้าใจในระบบของการเลือกตั้ง เพื่อค้นหาบุคคลที่ดีและมีความสามารถ มาบริหารและพัฒนาประเทศ ต่อไปในอนาคต
   

ด้าน นางสาวมนัสนันท์ ชมภูเพชร ม.6/4 อายุ 17 ปี กล่าวว่า การเลือกตั้งด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการเลือกตั้งนี้ดีมาก ๆ เป็นการพัฒนาให้การเลือกตั้งเกิดประสิทธิภาพ เมื่อดีย่างนี้หากนำไปพัฒนาหรือนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับประเทศ น่าจะดีมากๆ ส่วนการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภาโรงเรียน นับว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์ของตัวเองในขั้นพื้นฐาน ในอนาคตที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว เขาจะได้รู้ถึงความรับผิดชอบว่าควรจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาทำหน้าที่ในสภาแทนตัวเขา 


   

การจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนมารีวิทย์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย ที่ต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชน โรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่ง ในการปลูกฝังฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ต่อการเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต โรงเรียนนับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   

  ทางโรงเรียน จึงได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตย และให้เด็กนักเรียน ได้รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามภาระหน้าที่ และวิถีชีวิตตามหลักของประชาธิปไตย