วันที่ 1 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา อ.พบพระ จ.ตาก ว่า มีรายงานจากศูนย์วิทยุฝ่ายความมั่นคงชายแดน แจ้งว่าเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยได้พุ่งทะยานขึ้นจากสนามบินตาคลี จ.นครสวรรค์ ใช้เวลาบิน 5 นาที ถึงพื้นที่ อ.พบพระ และมีการบิน ตรวจการณ์ วนไป-มา เพื่อบินสกัดเตือนเครื่องรบมิกซ์ 29 ของกองทัพอากาศเมียนมาที่เปิดปฎิบัติการทางทหารอีกระลอกใหม่ในวันนี้

การส่ง F-16 บินตรวจการณ์ชายแดน ของกองทัพอากาศ เพื่อมิให้มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทย โดยเรื่องดังกล่าวกองทัพสถานีภาคพื้นสามารถตรวจจับจากเรดาห์ดาวเทียม ถึงเส้นทางการบินของเครื่องเมียนม่าได้ว่ามีการปฎิบัติการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด

โดยในวันนี้ได้ มีเครื่องบินรบ มิกซ์ 29 ของกองทัพเมียนมาบินเข้ามาโจมตีทั้งระเบิดคัดบอมบ์และยิงด้วยจรวจบริเวณรอบฐานอูเกรทะ บ้านซูการี จ.เมียวดี ตรงข้ามบ้านวาเลย์ใต้ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก แล้ว จำนวน  9 เที่ยว โดยกลุ่มกองกำลังกระเหรี่ยง มีการใช้อาวุธปืนต่อสู้อากาศยานยิงต่อสู้เป็นระยะๆ แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายใดใดแก่เครื่องบินทัพเมียนมา

ขณะเดียวกันทหารเมียนมาได้ใช้อาวุธปืนครกขนาด 120 มม ยิงกดดันกองกำลังกระเหรี่ยงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนตรงข้าม ตำบลมหาวัน ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด เสียงดังสนันชายแดนได้ยินและรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนถึงเมืองแม่สอด