วันที่ 25 มิ.ย.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กทม.ออกประกาศพื้นที่ชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานครทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีผังชัดเจน ในพื้นที่กรุงเทพ 6 โซน แบ่งเป็น 7 จุด ว่า การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องที่ดี บ้านเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยต้องเปิดพื้นที่ภายใต้กรอบกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง รัฐบาลไม่ต้องกังวลหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อยู่แล้ว 

 

แต่ที่พรรคเพื่อไทยกังวล คือการคงประกาศพรก.ฉุกเฉิน ทั้งที่ถ้าประสงค์จะคุมโรคระบาด สถานการณ์โควิดก็คลี่คลาย เตรียมถอดแมสก์ เปิดผับ เปิดบาร์ แต่การที่รัฐบาลคงพรก.ฉุกเฉิน อาจหวังคุมคนไม่ให้ออกมาแสดงออกทางการเมือง เพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลเอง

 

ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแพง ค่าแรงถูก วิกฤตราคาพลังงานทั้งระบบการเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้เตามหาเศรษฐี เป็นการหนีจากปัญหาเก่า ไปสู่ปัญหาใหม่ ที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากรัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลยังมีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมโรคที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ รัฐบาลไม่ต้องกังวลรัฐบาลจะคงพรก.ฉุกเฉินไว้ตลอดไปไม่ได้เพราะจะทำลายบรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยวทำลายบรรยากาศบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตย

 

“การเปิดพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ ตามกรอบกฎหมาย จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพ ทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย หากมีการทำผิดกฎหมายรัฐบาลก็สามารถบังคับใช้กฎหมายดำเนินการได้อยู่แล้ว ” นายอนุสรณ์ กล่าว