วันที่ 25 มิ.ย.2565 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่า ผมเห็นข่าวที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ครั้งที่ 2 / 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ มีความเห็นว่า รัฐบาลมีความจำเป็นยิ่ง ที่จะต้องยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้มีความสำคัญ โดยนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานระดับกระทรวง เพื่อเผชิญกับวิกฤตและความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตอันใกล้นี้ 

 

ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการจัดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนำ้ ซึ่งมีมากกว่า 38 หน่วยงาน มาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงเดียวกัน ซึ่งผมเคยได้แสดงความเห็น และนำเสนอแนวความคิดนี้มาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนองตอบจากผู้มีอำนาจ จนถึงบัดนี้เมื่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในรัฐบาล มีความคิดจัดตั้งกระทรวงนำ้ขึ้นมา ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้ได้ไม่ยาก 

 

การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำโดยการรวบรวมหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำมาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน จะเป็นกระทรวงใหญ่ที่มีความสำคัญ ระดับเกรด A หรือเกรด B เพราะอย่างน้อยก็มีหน่วยงาน 6 กรม 2 รัฐวิสาหกิจ 1องค์การมหาชน คือ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมฝนหลวง กรมเจ้าท่า กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การกำจัดน้ำเสียฯลฯ

 

ถ้ารัฐบาลชุดนี้จะจัดระเบียบ เรื่องการบริหารจัดการกระทรวง ทบวง กรมให้หน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันมาสังกัดอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ก็อยากจะเสนอให้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเสียใหม่ โดยยุบรวมหรือจัดตั้งกระทรวงใหม่ เช่นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยแยกการกีฬาออกมาเป็นอีกกระทรวงเ หรืออีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้ เพราะลักษณะเนื้องานของการท่องเที่ยวกับการกีฬา มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ไม่ควรจะรวมอยู่ในกระทรวงเดียวกัน แม้แต่การจัดตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ก็ยังแยกออกเป็นคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว กับคณะกรรมาธิการการกีฬา 

 

การแยกและควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มาเป็นหน่วยงานเดียวกัน ทำให้แผนงานมีความเชื่อมโยงกัน ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ  จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมา คือ กระทรวงทรัพยากรน้ำ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงการกีฬา

 

ใครจะบอกว่าผมมักเห็นต่างกับลุงป้อมอยู่เสมอ ก็ไม่เป็นความจริง เพราะอย่างน้อยเรื่องการตั้งกระทรวงน้ำ ผมเห็นด้วยกับลุงป้อม 100%