จากกรณีที่ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนเพชรเกษม เส้นทางพังงา-ภูเก็ต ร้องเรียนว่าบริเวณโค้งช่องคับ ตำบลท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน นานมาแล้วนับปี หมดสัญญามาตั้งแต่ปี 2564 ขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ละวันมีคนงานทำงานอยู่เพียงไม่กี่คน ไม่มีความคืบหน้า หวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหา ผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งทำให้ผู้ที่สัญจรไป-มา ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะรถสามารถวิ่งได้เพียงช่องทางเดียวไป-มาสวนกัน บางครั้งรถติดทั้งสองด้านยาวเป็นกิโลเมตร เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการแก้ปัญหาความล่าช้าและเร่งรัดโครงการให้เสร็จโดยเร็ว โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นางบุญตา แสงคง นายก อบต.ท่าอยู่ นายณรงค์ แสงคง กำนันตำบลท่าอยู่ นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ผู้แทนจากสำนักทางหลวงที่ 17 แขวงทางหลวงภูเก็ต แขวงทางหลวงพังงา และตัวแทนจากบริษัทรับเหมา  ร่วมลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการ

ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งทางนายช่างควบคุมงานได้รายงานความคืบหน้าหน้าหน้าว่าโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 65 ซึ่งงานหลักๆก็แล้วเสร็จไปมากแล้ว ขณะที่การเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 37 เท่านั้น ในขณะที่ตัวแทนบริษัทรับเหมาได้แจ้งว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการปรับแบบ ให้แนวโค้งรับกับพื้นที่จริง ซึ่งใช้เวลาถึง2เดือนจึงจะได้เริ่มก่อสร้าง และในการก่อสร้างก็ประสบปัญหาเรื่องแรงงานจากโรคไวรัสโควิด-19 ปัญหาเรื่องฝนตกมากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าตามลำดับ และให้สัญญาต่อที่ประชุมว่าภายในวันที่15 กรกฎาคม 2565 จะสามารถเปิดให้ใช้ทางสัญจรไปมาทั้ง4ช่องได้ก่อน ส่วนโครงการทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้อย่างแน่นอน

ด้าน นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นเงินงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.851 300 - กม.852 800 เป็นถนนคอนกรีต 4ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงภูเก็ต วันเริ่มสัญญา 20 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดพังงาได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด

 

ซึ่งจากการประชุมร่วมกันในวันนี้ ทางฝ่ายผู้รับจ้างก็ให้คำยืนยันว่าภายในวันที่ 15 กรกฎาคม สามารถที่จะเปิดช่องทางในฝั่งขาเข้าจากภูเก็ตเข้ามาที่พังงาได้แน่นอน 100% ครับส่วนทั้งโครงการทั้งหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเสร็จได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งเป็นข้อยุติในที่การประชุมในวันนี้   ขณะที่ทางจังหวัดเองก็ไม่ได้เพียงแต่รับฟังอย่างเดียว ได้ให้ผู้รับจ้างจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการว่าวันที่เท่าไหร่ถึงจะทำอะไรได้แค่ไหนยังไง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามที่ประชุมได้กำหนดไว้