จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ปฏิทินจันทรคติ แรม 10 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล ..00.. 25 มิถุนายน สยามรัฐ หนังสือพิมพ์รายวัน ครบรอบ 72 ปี โดยมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และ นายสละ ลิขิตกุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีพุทธศาสนสุภาษิตประจำหนังสือพิมพ์ “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม” ..00.. 26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่” รัตนกวีเอกของไทย ..00.. ไปที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการก.วัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดก.วัฒนธรรม นายชนะกิจ คชชี ผอ.กองพิธีการศพฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ..00.. วธ.จับมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเครือข่าย จัดประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา จึงเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “เยาวชนคนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” เปิดรับผลงาน 1 ก.ค. – 25 ก.ย. 65 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร www.acf.or.th ..00.. ติวเข้ม 770 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิ.ย. 65 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ..00.. ชวนแรปเปอร์รุ่นเยาว์ แต่งเพลงแรปและสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ..00.. เผยแพร่ความเป็นไทย วธ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงข่ายกู๊ดทีวี และช่องรายการ Thainess บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด จะเป็นช่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเผยแพร่ให้คนทั่วโลกรู้จักมากยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่ ..00

กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต

ประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม