นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงประเด็นในวันที่ 24 มิ.ย. จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ที่ลานคนเมืองว่า เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ มาตรา 9 และกำลังร่างประกาศพื้นที่ชุมนุม 6 โซน ในพื้นที่กทม. แต่คงให้ใช้พื้นที่เต็ม 100 เปอร์เซ็นไม่ได้ ต้องเผื่อพื้นที่รองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีการเว้นระยะห่าง และถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการขอใช้พื้นที่ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดย กทม.จะเป็นผู้อำนวยความสะดวก และตำรวจจะเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย อีกทั้งจะมีการตรวจคนเข้า-ออก ซึ่งจะมีการอนุญาตใช้เครื่องเสียงเป็นรายกรณี เพราะอยู่ใกล้โรงเรียน วัด พร้อมกับมีรถสุขาเคลื่อนที่บริการให้

ทั้งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ กทม.ประกาศ ต้องไปด้วยความระมัดระวังเหมือนกัน โดยจะทดลองในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งต้องมีการประเมินว่าเป็นผลดีกับประชาชนหรือไม่ เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ให้มีการแสดงออก เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เนื้อหาไม่มีการละเมิด ถ้าประเมินแล้วว่าดี ก็สามารถต่อไปได้ ซึ่งจะมีการลงนามในเย็นวันนี้หรือภายในวันพรุ่งนี้เช้า