เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย ติดเชื้อสะสม 4,779 ราย กำลังรักษา 394 ราย กลับบ้านแล้ว 4,378 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย