(22 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ว่า เป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง เสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน มีผู้เดือดร้อน 109 คน คิดว่าในแง่การบริหารจัดการยังมีจุดที่ต้องมีการปรับปรุงอยู่ ผู้เสียหายแต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกัน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การให้ความช่วยเหลือต้องละเอียดครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการเขตเป็นแกนหลักในการดูแล การช่วยเหลือต้องมีการตกผลึกก่อนว่าสุดท้ายต้องการอะไร ต้องมีการบริหารจัดการความช่วยเหลือให้ดี อยากให้มีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ไม่อยากให้เป็นแบบเกิดเหตุทีขอบริจาคที ไม่อยากให้เป็นการแก้ปัญหาเป็นครั้ง ๆ ไป อาจจะมีคลังอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉิน ประชาชนที่บริจาคสิ่งของก็มาเก็บที่คลังนี้ พอมีเหตุสามารถนำคลังนี้ไปช่วยเหลือได้ จะมีการหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่หากจะนำอาหารมาให้ก็มาได้ถือว่าเป็นกำลังใจให้กัน 

ด้าน รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า สาเหตุเชื่อได้เบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จากสายไฟที่พาดอยู่ด้านนอกของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และที่ผ่านมามีเหตุค่อนข้างเยอะที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จริง ๆ ก่อนหน้านี้ได้สั่งการตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วให้มีการสำรวจและเก็บสายตายในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้จุดสำคัญอีกอย่างนอกจากการเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วคือปริมาณน้ำและความเร็วของการดับไฟต่อการลุกลามที่ยังสู้กันไม่ไหว ชุมชนที่มีหนาแน่นสูงมีหลังคาเกยกันจำนวนมากที่มีความจำเป็นที่น้ำจะต้องเข้าไปทั้งด้านล่างและด้านบนอาจต้องแก้ไข ชุมชนที่มีความหนาแน่นลักษณะนี้อาจต้องมีการเตรียมพร้อมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉพาะไว้ส่วนหนึ่ง การนำประชาชนออกสวนทางกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าพื้นที่ทำได้ค่อนข้างยาก น้ำที่เป็นเหตุไม่ใช่ของการใช้ไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการจ่ายน้ำพร้อมกัน 5 หัว มันจะดึงน้ำซึ่งกันและกัน แรงน้ำที่ทำให้มันแรงอาจทำให้ท่อประปาแตกได้ ทางการประปาก็พร้อมที่จะให้เราเพิ่มแรงดันน้ำ การปรับแก้ในแง่กายภาพคงทำได้ไม่เร็ว สิ่งที่ทำได้มากกว่าคือการตรวจระบุจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยงทั้งหมด ให้สำนักงานเขตและสำนักป้องกันให้คำแนะนำตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่า รวมถึงมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นในชุมชนเพิ่มขึ้น 

ส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือ เป็นการดูแลรายกลุ่ม การคัดกรองกำลังดำเนินการ จิตแพทย์ลงในช่วงบ่าย มีการนำเตียงสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเข้าไป ผู้ป่วยที่ต้องการยาประจำขณะนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขได้เข้าไปจ่ายยาให้แล้ว การเข้าไปดูในพื้นที่ได้ประสานเรื่องไฟฟ้าให้กับประชาชนที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้าน ศูนย์พักพิงที่มีแน่นมาก การบริหารจัดการของบริจาคยังไม่เป็นระบบได้สั่งการให้มีการจัดระบบและเปิดพื้นที่มากขึ้น ก็จะมีการประสานไปยังผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ในส่วนของบ้านมั่นคง ซึ่งจากการหารือได้มีการจัดเตรียมขยับขยายพื้นที่ โดยบ้านมั่นคงและการเคหะฯ มีพื้นที่ที่สามารถรองรับได้เลย อยู่ระหว่างการประสานเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเกิดช่องว่างระหว่างกัน ทั้งนี้การช่วยเหลือระยะยาว สำหรับบ้านมั่นคงของ พอช. ตรงสวนพลูว่างอยู่ 5 หลัง รองรับได้ประมาณ 20 คน สามารถเข้าอยู่ได้ทันที ส่วนการเคหะมีอยู่ประมาณ 100 ห้อง เข้าได้เลยเช่นกันแต่ไกลหน่อย ตรงพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม เดือนแรก พม. ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ หากเดือนต่อไปประสงค์อยู่ต่อสามารถอยู่ได้ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 990 บาท ซึ่งสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีที่ตลาดไทกำลังทำเมืองอยู่ 6 เดือนจะเสร็จ ก็จะมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพได้ด้วย ส่วนการกลับเข้าพื้นที่เดิม กรุงเทพมหานคร กับ พม. จะพยายามเจรจาให้แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นอย่างไร 

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวอีกว่า ในการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้จะเป็นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน ผู้อำนวยการเขตและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนั้นพัฒนาเป็นเหมือนคู่มือนำไปขยายผลต่อ และเมื่อวานได้ขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้านครหลวงช่วยตรวจสายไฟต่าง ๆ ตรงไหนมีความเสี่ยงก็ลงมือได้เลย อีกอันที่ดีคือเครื่องดับเพลิงมือถือที่สามารถเข้าไปได้รวดเร็ว สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ในเวลา 3-4 นาที ก็อาจช่วยให้ไฟไม่ลามได้ ตอนนี้มีนโยบายให้สำรวจและจัดทำบัญชีอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องมีการสำรวจว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการอย่างไร แต่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงที่สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายชุมชนต้องช่วยกันด้วย

 “กรุงเทพมหานครดูแลทุกเรื่อง ผู้อำนวยการเขตยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ การซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต่อไปมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุให้นำชุมชนมาร่วมด้วย จะทำให้การทำงานไร้รอยต่อมากขึ้น เป็นประสบการณ์ที่นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย