เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 14 ราย ติดเชื้อสะสม 4,772 ราย กำลังรักษา 397 ราย กลับบ้านแล้ว 4,368 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย