เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย ติดเชื้อสะสม 4,733 ราย กำลังรักษา 372 ราย กลับบ้านแล้ว 4,354 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย