วันที่ 20 มิ.ย.2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,784 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,277,393 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,166 ราย ทำให้ยอดหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีจำนวน 2,280,938 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,911 ราย และเสียชีวิต 18 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 2563-ปัจจุบัน จำนวน 30,485 ราย 

 

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 619 ราย