เพจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โพสต์ระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย ติดเชื้อสะสม 4,729 ราย กำลังรักษา 382 ราย กลับบ้านแล้ว 4,340 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย