เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมฉลองครบรอบสู่ปีที่ 11 โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำโดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 11 ปี บ้านพักพิงฯ โดยมี กฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และนางสาวบุปผา สุขวัน ผู้จัดการบ้านพักพิงฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบเซตอาหารให้กับ 22 หอผู้ป่วย โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านแมคโดนัลด์ สาขาเซ็นเตอร์วัน และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนหอผู้ป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ที่ทำการส่งครอบครัวผู้ป่วยเข้าบ้านพัก ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤติกุมารเวชกรรม, หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กโต และหอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมกระดูก

กฤตยา อุ่นสากล

กฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณทางทีมคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ที่ได้ผนึกกำลังในการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานจวบจนทุกวันนี้ ด้วยจุดประสงค์ และปณิธาณในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่เหมือนกัน ทั้งนี้มูลนิธิฯ ก็พร้อมต่อยอดและดำเนินงานเพื่อมีส่วนในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก และสังคมต่อไปอีกด้วย”

นอกจากนี้มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยยังมีอีก 2 โครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 38,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และโครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือขาดโอกาสในโรงพยาบาลรัฐและสถานสงเคราะห์เด็กได้ใช้ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอพบแพทย์ ปัจจุบันนี้มีจำนวน 38 ห้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 340,000 คนต่อปี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับกับมูลนิธิฯ ได้ที่ www.facebook.com/rmhcthailand หรือ IG: rmhc_thailand หรือ  www.rmhc.or.th