ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สรรพสิ่งต่างๆ มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ฉะนั้นแวดวงวิชาการไม่สามารถหยุดอยู่ได้แค่การศึกษามนุษย์ แต่เราต้องให้ความสนใจ ความสำคัญ ดูความเป็นไปของสิ่งรอบตัวมนุษย์ โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) มุ่งพัฒนางานวิชาการมานุษยวิทยา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา ภายใต้แนวคิด “มานุษยวิทยาสาธารณะ” ส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้คือการจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้มานุษยวิทยาในรูปแบบต่างๆ จึงชวนนักวิชาการมาเปิดมุมมองความคิด นำเสนอข้อถกเถียงทางวิชาการ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

ในครั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาฯ จัดบรรยายออนไลน์ Posthuman anthropology series ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “จากลูกปัดสู่พระธาตุพลวัตของวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์” ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 การบรรยายจะกล่าวถึงพลวัตที่ลูกปัดกลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ “พระธาตุ” ที่ชาวพุทธบูชากันในปัจจุบัน ลูกปัดดังกล่าวเป็นลูกปัดที่ทำจากหินอัญมณีและทำจากอินทรีย์วัตถุ รวมถึงวัตถุแก้ว ซึ่งเป็นลูกปัดที่พบในผอบพระธาตุ ฝังอยู่ในสถูปของปากีสถานและอัฟกานิสถานเมื่อประมาณต้นคริสตกาล (คริสต์ศตวรรษที่ 1–5) โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงพลวัตที่เกิดขึ้นผ่านองค์ความรู้และปรากฏการณ์ในมิติของ “ชีวประวัติของวัตถุ” (object biography) การแฝงฝัง (embodiment) และศักยภาพเชื่อมโยง (affordance) ในข่ายองค์ความรู้ในด้านโบราณคดี

นักมานุษยวิทยาและผู้สนใจสามารถติดตามการบรรยายออนไลน์ “จากลูกปัดสู่พระธาตุพลวัตของวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์” ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 – 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage / Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC, Sac TV: www.sac.or.th และรับชมย้อนหลังหรือติดตามงานบรรยาย/เสวนาอื่นๆ ได้ช่องทางดังกล่าว