จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก: ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ปฏิทินจันทรคติ แรม 3 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล ..00.. ไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ใครทำอะไรกันที่ไหน ศาสนกิจ พระครูจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่วิทยากรที่ให้ความรู้และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คิดส์ ดี แฮปปี้ ธรรม ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนประจำปี 2565 ของกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ..00.. เป็นประเด็น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ได้รับรายงานผลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “ประเด็นการแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2564” โดยที่ประชุมได้ให้สวธ.นำข้อเสนอจากการเสวนาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติต่อไป ..00.. รักษ์ทะเล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม รับมอบหมวกที่ระลึกจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมผลงานการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ “มหัศจรรย์สีสันใต้ท้องทะเล” รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 5 – 8 ปี ของเด็กชายดีบุก บุญประคอง จาก นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นกิจกรรมในโครงการกองทัพเรือร่วมกับวธ. รวมพลัง “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันทะเลโลก ..00.. เปิดฉาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เปิดงานโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเวที “TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” จะสัญจรอีก 3 ครั้ง ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ..00.. วธ.ชวนเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศสมัครร่วมกิจกรรม Young Smart “Young ทำดี” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนกล้าทำความดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสาพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สนใจสอบถามสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ..00.. สดุดีเกียรติคุณ “สุนทรภู่” รัตนกวีเอกของไทย กรมศิลปากรขอเชิญผู้สนใจชมการอภิปรายและการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลงขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สึกชี” ในวันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า (จำนวนจำกัด) หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ National Library of Thailand ของหอสมุดแห่งชาติ แล้วพบกันใหม่ ..00

คิดส์ ดี แฮปปี้ ธรรม วัดสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รับมอบผลงานการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ “มหัศจรรย์สีสันใต้ท้องทะเล”

เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565

เชิญผู้สนใจชมการอภิปรายและการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลงขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สึกชี” ในวันที่ 23 มิ.ย. 65