ตำรวจ​ภูธร​จังหวัด​บุรีรัมย์ จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 สมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสทางการศึกษาให้บุตร-ธิดาตำรวจกว่า 1 แสนบาท 

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.65 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจ​ภูธร​จังหวัด​บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางรุ่งรัตน์ เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 ให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ผู้ที่มีความประพฤติดี (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 37 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,000 บาท 

ทั้งนี้​ เพื่อต้องการการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ สนองตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านตํารวจ ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมส่งเสริมขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจและครอบครัว โดยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตํารวจขึ้น ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนอกจากจะเป็นสวัสดิการแล้ว ยังถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจอีกทางหนึ่งด้วย

​​​​​​​ ​​​​​​​