จากข้อมูลของสำนักงานวิศวกรรมอวกาศแห่งประเทศจีน เมื่อเวลา 10.44 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน ตามเวลากรุงปักกิ่ง หลังจากยานอวกาศเสินโจว-14 ซึ่งขนส่งโดยจรวดลองมาร์ช-2 เอฟ (Long March-2F) ถูกปล่อยตัวออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนประมาณ 577 วินาที ยานอวกาศเสินโจว-14 แยกตัวออกจากจรวดขนส่งได้สำเร็จ และแล่นเข้าสู่วงโคจรที่กำหนด ทีมนักบินปลอดภัยดี การปล่อยยานประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี นี่เป็นภารกิจการบินสู่อวกาศครั้งที่ 23 แล้วนับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งทีมนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งที่ 3 ในขั้นตอนเตรียมสถานีอวกาศและเป็นภารกิจการบินพร้อมนักบินครั้งแรกหลังจากที่จีนได้เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างสถานีอวกาศ

ทีมนักบินอวกาศที่ประกอบด้วย เฉิน ตง (กลาง), หลิว หยาง (ขวา) และ ไค ซือเช (ซ้าย) ซึ่งได้เข้าประจำการอยู่ในโมดูลหลักเทียนเหอ กำลังแสดงความเคารพต่อประชาชนทั่วประเทศจีน ซึ่งถ่ายโดยศูนย์ควบคุมการบินและอวกาศปักกิ่ง เมื่อ 5 มิถุนายน / ภาพโดย Xinhua

หลังจากยานอวกาศแล่นเข้าสู่วงโคจร โดยได้ใช้โหมดการนัดพบกับโมดูลหลักเทียนเหออัตโนมัติที่รวดเร็วตามที่ได้กำหนดโปรแกรมเอาไว้ และจากการเปลี่ยนวงโคจรอัตโนมัติกว่า 6 ครั้ง ยานอวกาศเสินโจว-14 ก็สามารถเทียบท่ากับโมดูลหลักเทียนเหอได้สำเร็จ เมื่อเวลา 17.42 น. และทีมนักบินก็เข้าสู่โมดูลโคจร ซึ่งกระบวนนัดพบทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมการทั้งหมด เฉิน ตงได้เป็นผู้เปิดประตูหลักของโมดูลเทียนเหอสำเร็จ เมื่อเวลา 20.50 น. เฉินตง, หลิว หยาง  และ ไค ซือเช จึงเข้าสู่โมดูลหลักตามลำดับ และพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนดไว้

จากรายงาน ภารกิจเสินโจว-14 จะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างสถานีอวกาศโมดูลเดี่ยวให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการอวกาศแห่งชาติที่มี 3 โมดูล ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับทีมนักบินที่จะปฏิบัติในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง โดยในระหว่างการปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศกว่า 6 เดือน ทีมนักบินจะต้องปฏิบัติภารกิจการประกอบเข้าด้วยกันกว่า 9 รูปแบบ การนัดพบเพื่อเชื่อมต่อ 5 ครั้ง การแยกตัว 3 ครั้ง และการกลับตำแหน่ง 2 ครั้ง นอกจากนี้ทีมนักบินยังจะต้องดำเนินการประกอบและสร้างสถานีอวกาศไปพร้อมกับภาคพื้นดินบนโลกให้เสร็จสิ้น รวมถึงการปฏิบัติงานทดลองทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบต่างๆ

สิ่งที่น่าให้ความสนใจก็คือ ภารกิจการบินของยานอวกาศเสินโจว-14 พร้อมนักบินในครั้งนี้สร้างสถิติการเป็น “ครั้งแรก” ไว้มากมาย อาทิ ในระหว่างการโคจรของยานอวกาศเสินโจว-14 กับสถานีอวกาศ เป็นครั้งแรกจะมีก่อสร้างโมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียนและเมิ่งเทียน และการเชื่อมต่อของยานสัมภาระเทียนโจว-5 และยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-15  อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกสำหรับทีมนักบินเสินโจว-14 ที่จะได้เข้าประจำการอยู่ในโมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียนและเมิ่งเทียน ยานอวกาศเสินโจว-14 จะได้ต้อนรับการมาของยานอวกาศเสินโจว-15 เพื่อเชื่อมกับโมดูลหลักของสถานีอวกาศ เป็นครั้งแรกที่ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมอยู่ในวงโคจรพร้อมกันถึงสองลำ เป็นครั้งแรกที่มีจะมาการสลับผลัดเปลี่ยนทีมนักบินของยานอวกาศเสินโจว-14 บนวงโคจร  และเป็นครั้งแรกที่ทีมนักบินของยานอวกาศเสินโจว-14 และเสินโจว-15 ทั้ง 6 คนปฏิบัติภารกิจร่วมกันบนสถานีอวกาศ