“เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง” หรือ “เทศกาลแข่งเรือมังกร”  (端午节 Dragon Boat Festival) เป็นเทศกาลดั้งเดิมของชาวจีน และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็น “รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” จากยูเนสโก้ (UNESCO) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 และเป็นเทศกาลทางประเพณีแรกของจีนที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างจะตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติของทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลชาวจีนก็จะนิยมรับประทานขนมบ๊ะจ่าง แข่งเรือมังกร นำ “อ้ายเฉ่า” หรือ “โกฐจุฬาลัมพา” ในชื่อไทยแขวนไว้หน้าประตูบ้าน และการทำถุงหอม ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคนสมัยก่อนและเป็นสืบสานศีลธรรมอันดี เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นหนึ่งในสี่เทศกาลดั้งเดิมของจีนและไม่เพียงเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และงานฉลองทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณความรักชาติอีกด้วย

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งผู้คนต่างได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและการสืบสานความรักชาติจากกิจกรรมพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

(6 มิ.ย.) การแข่งขันเรือมังกร (สนามแข่ง ยี่ฉาง) ในรายการ “Qu Yuan Gu Li” จัดขึ้นที่หน้าเขื่อนซานเซี๋ยในอำเภอจื่อกวย เมืองยี่ฉาง มณฑลหูเป่ย มีตัวแทนนักกีฬาจากมณฑลหูเป่ย หูหนาน เจียงซี และกวางตงกว่า 400 ชีวิตจาก 16 ทีมเข้าร่วมการประลองฝีมือ / ภาพจาก Xinhua

(25 พ.ค.) ชาวบ้านของหมู่บ้านจางโค่ว ในตำบลยาเหยา อำเภอหยงอัน เขตปกครงตนเองกวางสีจ้วงกำลังทำขนมบ๊ะจ่าง 5 สี / ภาพจาก Xinhua