วันที่ 7 มิ.ย. 2565 นายวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์)  พร้อมด้วย โม อมีนา  พินิจ นักแสดงชื่อดัง มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท  ที่มาจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัท มอบให้กับ มูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป  โดยมี  น.ส. ธนวดี ท่าจีน  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง และ  นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง  เป็นตัวแทนรับมอบ 

นายวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์)  กล่าวว่า ทางบริษัท จัดทำแคมเปญทางการตลาดร่วมกับ โม อมีนา นักแสดงชั้นนำของไทย ในการสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคม โดยทางบริษัทเล็งเห้นว่า มูลนิธิเพื่อนหญิง มีนโยบายการบริหารงานตรงตามเงื่อนไขของทางบริษัท และยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือในเรื่องการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ และการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในวิกฤติความรุนแรงจากภัยคุกคามทางเพศ การถูกทำร้าย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเสรีภาพของเพศหญิง จึงขอนำเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท  จากรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มามอบให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือสังคมต่อไป

คุณโม  อมีนา พินิจ นักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า ประเทศเรามีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้ว ทั้งเรื่องสิทธิสตรี  การทำร้ายผู้หญิง  ส่วนตัว เคยช่วยเหลือ ผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องนี้  เราแค่รู้สึกว่าผู้หญิงควรจะมีสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากกว่านี้ ในเรื่องของการถูกทำร้าย ที่เห็นบ่อยมากๆ เราก็อยากจะมาร่วมในแคมเปญ และเมื่อได้มาเห็นการทำงานของทางมูลนิธิเพื่อนหญิงที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับความเดือดร้อน ก็มีความสนใจและอยากจะมาช่วยเหลือร่วมกับทางมุลนิธิเพื่อนหญิง

น.ส.ธนวดี  ท่าจีน  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ขอบคุณบ.อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์) และ โม อมีนา ที่เล็งเห็นความสำคัญของทาง มูลนิธิเพื่อนหญิง ในการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในด้านต่างๆ และในปีนี้ ทางมูลนิธิเพื่อนหญิง  กำลังมีแคมเปญ Ourselves Our Bodies ทำอย่างไรที่จะให้ผู้หญิงเคารพ ให้เกียรติในเนื้อตัว ร่างกายตัวเอง รักในสิ่งเนื้อตัว ที่พ่อแม่ให้มา  และในขณะเดียวกันจะทำอย่างไรให้ผู้หญิง รู้ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสิทธิให้กับตัวเองได้ กรณีที่ถูกละเมิดทางเพศ ถูกทำร้ายใน 24 ชั่วโมง ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ว่า จะต้องคุ้มครองสิทธิให้กับตัวเองได้อย่างไร  ไปหาตำรวจ ต้องรู้ว่าไปด้วยเรื่องอะไร และจะต้องแจ้งความข้อหาอะไร และขั้นตอนของตำรวจจะต้องดำเนินการ มีอย่างไรบ้าง ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงจะเร่งขับเคลื่อน แคมเปญ Ourselves Our Bodies ให้เกิดขึ้น