จากนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จึงทำให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) ขานรับเร่งฟื้นตลาดภูมิภาคยุโรป จึงได้ลุยจัด Roadshow 3 เมืองสำคัญ ได้แก่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และกรุงเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทย (Seller) ได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยวภูมิภาคยุโรป พร้อมชูแนวคิด Amazing Thailand New Chapters หวังดันรายได้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7 -10 ล้านคน-ครั้ง ภายในสิ้นปี 2565 

เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวตลาดระยะไกล

โดย นายฉัททันต์  กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ททท. เล็งเห็นถึงโอกาสในการเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดย ททท. นำแนวคิด Amazing Thailand New Chapters มุ่งพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ผ่านความพิเศษของเมนูประสบการณ์ A – Z ที่มีคุณค่าเหนือราคา มุ่งเพิ่มสัดส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดหลังจากเปิดประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และเป็นตลาดที่ฟื้นตัวได้ก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนของอัตราการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาตรการผ่อนคลายการเดินทางและการให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้  นายฉัททันต์ กล่าวว่า ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็น 1 ในตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในภูมิภาคยุโรป จากสถิติปี 2562 (ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19) มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 230,006 คน สร้างรายได้ 16,291.98 ล้านบาท ส่วนสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มีจำนวนประชากรประมาณ 67 ล้านคน โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 713,405 คน สร้างรายได้ 42,827.24 ล้านบาท

ขณะที่ ราชอาณาจักรเบลเยียม  ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาประเทศไทยด้วยเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพ ของสายการบินไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 และยังสามารถเดินทางแบบ Connecting Flight ผ่านสายการบินจากตะวันออกกลาง เช่น สายการบิน Emirates โดยตลาดนักท่องเที่ยวเบลเยี่ยม  มีจำนวนประชากรประมาณ 11 ล้านคน (สำหรับเมืองเกนต์ มีประชากรประมาณ 260,341 คน) โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 114,016 คน สร้างรายได้ 7,312.50 ล้านบาท 


ตลาดยุโรปแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม นายฉัททันต์ กล่าวต่อว่า ตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เป็นตลาดคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ ปี 2564 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปแล้วจำนวน 250,948 คน โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี 45,874 คน  สหราชอาณาจักร 8,663 คน รัสเซีย 30,759 คน  กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก 27,047 คนและฝรั่งเศส 23,461 คน 

ซึ่งตั้งแต่รัฐบาลประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยว (Thailand Reopening) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 –วันที่ 30 เมษายน 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จำนวน 605,803 คน-ครั้ง ซึ่งตลาดยุโรปถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด แบ่งเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 63,202 คน-ครั้ง ถือเป็นตลาดอันดับ 5 รองจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี รัสเซีย และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก 

จากข้อมูลรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2565 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปสะสม จำนวน 81,616 คน โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร 21,123 คน  เยอรมนี 14,222 คน ฝรั่งเศส 11,644 คน รัสเซีย 6,425 คน และเนเธอร์แลนด์ 4,533 คน  สะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป และตลาดยุโรปยังคงเป็นตลาดศักยภาพที่มีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวไทยสูง มีแนวโน้มของการเติบโตทอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวตลาดระยะไกล  

อย่างไรก็ตาม ททท. คาดการณ์ว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Roadshow ในภูมิภาคยุโรปครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงปลายปี และช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคยุโรป พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดเสถียรภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และ ได้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 ทั้งหมดอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7 -10 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 625,800 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ 160 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 656,000 ล้านบาท