วันที่ 27 พ.ค.ที่ บก.ทล.พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า ตำรวจทางหลวงคว้ารางวัลที่ 1 งานวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนน ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 หัวข้อ การดำเนินคดีกับผู้เพิกเฉยต่อใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หวังนำร่องลดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดย พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ได้มีแนวคิดในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการไม่ชำระใบสั่งค่าปรับจราจร ซึ่งพบว่าบางรายมีการกระทำความผิดซ้ำถึง 70 ครั้ง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทาง และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น และเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนผู้ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบและเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหลายรายตามที่เคยได้นำเสนอข่าวไปแล้ว และยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พื้นที่นำร่องโดย พ.ต.ท.ดร.เจต จึงประเสริฐศรี สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.5 กก.5 ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และพบว่า ข้อมูลจากระบบ Police Ticket Management แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย มีผู้ครอบครองรถยนต์ที่กระทำความผิดและได้รับใบสั่งเกิน 10 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,237 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย จำนวน 1.3 ล้าน คน ถือได้ว่ามีผู้กระทำความผิดซ้ำในจำนวนไม่มาก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นโยบายนี้ ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเคารพกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้อัตราการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนนลดลง จากการเร่งรัดกวดขันเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่งผลให้อัตราผู้กระทำความผิดเพิกเฉยต่อใบสั่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละปีลดลง ตำรวจทางหลวง ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่กวดขันการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะเราใส่ใจและห่วงใยผู้ขับขี่บนท้องถนน พวกเราขอขอบคุณรางวัลที่ได้มา ถือเป็นกำลังใจและก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป